Vanlige smerteproblem

Vanlige smerteproblemSmerter kan sitte overalt, men det er mer relevant å prate om vanlige feil på kroppens mekanikk og årsakene bak disse såkalte dysfunksjonene. Årsakene kan være mange, ofte er de åpenbare og kjente, det er bare vanskelig å gjøre noe med saken.

Din genetikk spiller inn. Familiemedlemmer går ofte samme problemmønster i møte. Tidligere traume, fall, fraktur, operasjon, etc kan påvirke dine ledd som kan bli løsere eller stivere, der begge utfall har sine dysfunksjonelle følger. Andre årsaker kan være inaktivitet, sykdom, mental helse, søvnproblemer over tid osv. 


Noen smerteproblemer oppstår raskt og ut av det blå, men forsvinner relativt kjapt igjen og kommer aldri tilbake, mens noen smerteproblemer bruker mange år på å gjøre seg gjeldende. Der er "normale" smerteforløp og det finnes mer problematiske, langvarige forløp. 


Det er slikt sett komplisert, men å komme 100 % til bunns i saken er ikke nødvendig heldigvis. Kroppens muskelsystemer behøver bare fungere i grove drag for å kunne gjøre en tilfredsstillende jobb slik at du får oppleve tilstanden som normal og uten smerte.

 

Det er nervesystemet som bestemmer. Det gjelder å identifisere hvilke muskler som er unormalt svake og addressere dem.

Det hersker et hierarki i nervesystemet. Nederst finner vi smerte, i motsatt ende finner vi funksjon. Ved å få vigør i mørklagte nervebaner, ved å skape fruktbart liv over visne nervesignaltoner vil muskelkraft slå ut smerte. 


I all hovedsak hviler det meste på din kapasitet i hofter, mage/rygg og skuldre. Med styrke i disse 3 regionene vil du kunne kompensere i stor grad for de fleste skavanker. Det dreier seg derfor om å hente ut potensialet til din kapasitet til å kompensere snarere enn å sette fingeren på hva som nøyaktig er feil. 


I min behandling forsøker jeg strategisk å hente ut potensiale fra muskelområder som ikke fungerer som de skal. I min veileding ønsker jeg å vise deg hvordan du skal bruke hofter,  skuldre og sentrum av kroppen, nemlig mage/rygg der pusten er det mest sentrale elementet. Jeg ønsker å vise deg hvordan pusten henger sammen med stabilitet i mage/rygg og derav kraft og mobilitet i armer og ben. 

Problemområder 


Alle deler av vår kropp er en gave til deg når de fungerer, men alle deler kan overbelastes og bli et problemområde av ulik sort.


Nakke


Nakkesmerter og hodepine hører tett sammen. Kjeven spiller også inn. Den mest relevante sammenhengen ligger likevel mellom nakke og skuldre. Det viktigste for nakkehelse er at skuldre og armer kan anvendes uten at nakkemuskulatur må aktiveres for å opprettholde stabilitet i skulderkomplekset. Dette kan oppnås med forståelse for skuldras anatomi og mekanikk, samt gjennom å integrere forståelsen i øvelser og deretter i hverdagsbruk. 


Skuldre 


Skulderleddet har stor bevegelse, og den er derfor avhengig av et stort antall muskler som skal fungere for å gi leddet stabilitet, styrke og til slutt tryggheten som er avgjørende for hvordan du opplever skulderen. 

Nakken er avhengig av at skuldrene fungerer, men også skuldrene er avhengige av at nakken fungerer. Man kan ikke betrakte et skulderproblem uten å sjekke status på nakken.


Ett ofte oversett element i skulder-komplekset er skulderbladet som aktør. Skulderbladet beveger seg utenpå brystkassa og er et fundament for armen. Skulderbladet har 1 skeletal forbindelse gjennom kragebeinet, ellers er den avhengig av muskler for stabilitet og betingelser. I forståelse og kontroll av skulderbladet ligger ofte det største potensialet til forbedring hva gjelder nakke og skulderproblem. 


Albuer


I albuen ligger noen muskler som lett overbelastes. Tilstanden kalles ofte "tennisalbue" om betennelsen ligger på utsiden av albuen, og "golfalbue" om den ligger på innsiden av albuen. Dette kan være en seig betennelse å behandle, men kombinasjon av strømbehandling og akupunktur er normalt ganske så effektivt. 

Ved en lokal overanstrengelse i forbindelse med et ensformig arbeid kan det være tilstrekkelig med lokal behandling på senebetennelsen. Om det er mer uoversiktlig bakenforliggende årsaker vil det være større behov for å behandle muskler og ledd i skulder, nakke, brystrygg. 


Rygg


Ryggen er sentrum av kropp og rørelse. For en optimal tilnærming mot enhver aktivitet er det mye å hente på en forståelse på hvordan ryggen er bygget opp og hvordan muskulaturen her fungerer. 

Hva gjelder problemer her handler det det om hvordan belastningene fordeles gjennom ryggsøylen og slitasjen på de enkelte ryggvirvlene. For ryggen ligger potensialet i hovedsak i 2 element; stabilitet mage/rygg og hoftene. Den belastning som ikke absorberes av hoftene går rett i ryggen. Dess bedre hoftene er på å ta belastnmingen dess tryggere vil ryggen føle seg. 

Den gode stabiliteten i korsryggen ligger i de indre mage- og ryggmusklene. Disse er tett knyttet ihop med pustemekanismer. Nøkkelen til god stabilitet ligger altså til stor del i pusten vår.

Forøvrig og på den andre siden fungerer vår rygg relativt enkelt der den er i særklasse den del av vår kropp som er mest avhengig av fysisk aktivitet, og du får direkte igjen for hvordan du bruker ryggen. Sitter du på en stol hele dagen vil 90 % få oppleve en problematisk rygg. Er du i aktivitet stor del av dagen på variert underlag vil 90 % "stå han av" til alderdommen drar deg ned i en stol. 

Grunnen til dette er ryggens utsatte posisjon i en sittende stilling. Resterende deler/lemmer av kroppen vil man bevege til en viss grad også i sittende stilling, som begrenser den statiske aktiviteten der. 


Hofter


Av alle ledd og kroppsdeler er velfungerende hofter muligens det viktigste du kan inneha. Hofteleddet er som skulderleddet et kuleledd med stor bevegelighet der det er mange muskler i samarbeid. Hoften er selvsagt kraftigere og har også noe mer begrenset bevegelse av sterke leddband.  

Våre ledd elsker finmotorisk kapasitet. Hoften er en grov struktur, men innehar også stort finmotorisk potensial. Dess smidigere og bedre kontroll dess tryggere og mindre slitasjeutsatt er både hofte og rygg. 


Knær


Knærne er relativt låste til en bevegelse, strekk og bøy. Dette gjør at det muskulært sett vil avgjøres i større grad mot ankler og mot hofter. Den passive stabiliteten er desto viktigere i kneet, der det ved slark eller andre mangler i leddbåndskapasitet blir problematisk. 


Ankler


Overtråkk i idretten er vanlig og kan ofte bli et gjentagende problem. Slark i disse leddbånd kan jeg behandle med "Diadynamisk strømbehandling".